חזון הקבוצה

הקבוצה חרטה על דגליה את ערכי המצוינות, המקצועיות והשירות ומעוניינת להמשיך ולהרחיב את פעילותה:

  1. במגמת הגדילה -  התרחבות בלקוחות הקיימים ובלקוחות החדשים תוך מקסום ההיתרים הניתנים במסגרת העסקת עובדים במדינת ישראל, כל זה באמצעות חברת נרקיסים.
  2. במגמת המקצועיות - פיתוח מקצועיות של פעילות החברות בקבוצה, תוך מתן דגש רב למקצועיות השירות הניתנת לכל הגורמים, לרבות עובדי החברה עצמה וכמובן ללקוחות השונים של כל הקבוצה.
  3. נדל"ן ויזמות - המשך התרחבות הקבוצה לפרויקטים נדל"ניים ויזמיים, הן במסגרת בניה יזמית נדל"נית והן במיזמים נוספים על-ידי שימוש בנכסיה המסחריים של הקבוצה.

צרו קשר ונשמח לעזור לכם